Praegyn

Životopis MUDr. Pavel Bartoš, PhD., M MED

Vzdělání

 • LF Univerzity Karlovy v Praze
 • PhD gynekologická onkologie a onkochirurgie, zhoubné nádory vaječníku
 • MMED (Master of Medicine gynekologie a porodnictví Britské společenství národů)

Kvalifikace

 • II. atestace v oboru gynekologie a porodnictví
 • Atestace Gynekologické onkologie, IPVZ Praha
 • Atestace urogynekologie a inkontinence, IPVZ Praha
 • Specializace a diplom v Robotické chirurgii, Johns Hopkins University, Baltimore, USA
 • Diplom a akreditace v pokročilé laparoskopii a onkolaparoskopii, Evropský chirurgický institut, SRN

Členství v odborných společnostech

 • Prezident České společnosti gynekologické endoskopie a pánevní chirurgie (CSGE®)
 • Lektor a člen fakulty Evropský institut telechirurgie a robotické chirurgie, Strasbourg, Francie
 • Odborný garant pro obor Gynekologie a porodnictví, Agel a.s.
 • Člen vědeckého výboru Evropské společnosti gynekologické endoskopie (ESGE)
 • Člen České společnosti gynekologické onkologie
 • Člen České gynekologicko-porodnické společnosti
 • Člen publikační rady časopisu Gynaecological Surgery Journal
 • Člen České Urogynekologické společnosti

Odborná činnost

 • 42 odborných publikací v mezinárodních a českých odborných časopisech včetně impakt faktorů
 • 124 odborných přednášek a abstrakt na evropských a světových kongresech jako vyzvaný přednášející
 • Pozvaný chirurg k demonstracím operačních technik přímými přenosy na zahraničních kliniách v Polsku, ČR, Slovensku, Švýcarsku, Srbsku, Maďarsku, JAR a Brazílii
 • Kapitoly v učebnicích, hlavní editor sborníků a výukových operačních videoprodukcí
 • 128 citací v impaktovaných zahraničních časopisech