Praegyn

Životopis MUDr. Martin Trhlík

Vzdělání

 • LF UP Olomouc

Kvalifikace

 • II. atestace v oboru gynekologie a porodnictví
 • Specializace a diplom v Robotické chirurgii, IRCAD-EITS, Strasbourg, Francie
 • Atestace - gynekologická onkologie
 • Diplom a akreditace v miniinvazivní chirurgii pro močovou inkontinenci
 • Certifikát pro UZ hodnocení NT v I. trimestru gravidity, FMF - Londýn, Velká Británie

Členství v odborných společnostech

 • člen České gynekologické a porodncké společnosti - sekce UZ diagnostiky
 • člen České urogynekologické společnosti
 • člen České společnosti gynekologické endoskopie a pánevní chirurgie

Odborná činnost

 • 3 odborné publikace v mezinárodních a českých odborných časopisech
 • 4 odborné přednášky a abstrakta na evropských a světových kongresech