Praegyn

Všeobecná gynekologie a preventivní prohlídky

Praegyn s.r.o. provádí konzultace ohledně všeobecných gynekologických potíží včetně gynekologické operativy a reoperací u komplikovaných gynekologických diagnóz, které jsou referovány z jiných pracovišť. Řeší komplikované pacientky, zejména po mnohonásobných předchozích operacích. Dále zajišťuje standardní gynekologickou péči, včetně preventivních prohlídek a onkologického screeningu.