Praegyn

Urogynekologie, urodynamické vyšetření a operační léčba inkontinence a sestupu ženských orgánů

Významným programem Praegyn s.r.o. je konzultační činnost v oboru urogynekologie, tj. rekonstrukční operace sestupu ženských orgánů a inkontinence, včetně moderních implantačních síťkových a páskových metod. Pod vedením MUDr. Pavla Bartoše, PhD., primáře oddělení a MUDr. Martina Trhlíka, zástupce primáře, jsou pacienti řešeni v úzké návaznosti na akreditované urogynekologické pracoviště Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Nový Jičín.