Praegyn

Těhotenská poradna

Praegyn s.r.o. zajišťuje komplexní ambulantní péči pro těhotné, jak pro fyziologické, tak i pro rizikové těhotenství, komplexní prenatální péči a sledování těhotných. Dále zajišťuje diagnostiku a léčbu v případě neplodnosti a spolupracuje s IVF centry.

Péče v období porodu je zajištěna v úzké návaznosti na porodnici nemocnice Nový Jičín. U řady pacientek je u porodu přítomen porodník Praegyn týmu.