Praegyn

Smluvní pojišťovny

Smluvními partnery jsou níže uvedené pojišťovny:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP (kód 111)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – ČPZP (kód 205)
  • Revírní bratrská pokladna – RBP (kód 213)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – ZPMVCR (kód 211)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna – VoZP (kód 201)
  • Oborová zdravotní pojišťovna – OZP (kód 207)