Praegyn

Praegyn tým

MUDr. Pavel Bartoš, PhD., M MED

Primář Gynekologicko-porodnického oddělení Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně

MUDr. Martin Trhlík

Zástupce primáře Gynekologicko-porodnického oddělení Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně

MUDr. Radmila Sochová

Odborný gynekolog-porodník se specializovanou způsobilostí v oboru

MUDr. Jaroslav Machovský

Odborný gynekolog-porodník se specializovanou způsobilostí v oboru

Leona Slivková

Zdravotní sestra