Praegyn

Gynekologická onkologie a radikální gynekologická operativa

Praegyn s.r.o. pracuje v úzké spolupráci s Komplexním onkologickým centrem v Novém Jičíně s akreditací MZ ČR pro operační a komplexní léčbu gynekologických zhoubných nádorů. Multidisciplinárně spolupracuje s oddělením Radioterapie a Klinické onkologie. Zároveň je školícím centrem MZ ČR pro výuku lékařů v oboru onkogynekologie pod vedením MUDr. Pavla Bartoše, PhD., primáře oddělení a MUDr. Martina Trhlíka, zástupce primáře.