Praegyn

Diagnostika vrozených vývojových vad v těhotenství

Praegyn s.r.o. je specializován na diagnostiku vrozených vývojových vad v I. a II. trimestru těhotenství, s využitím 3D/4D nejmodernějšího ultrazvukového přístroje. Hodnocení je prováděno certifikovanými specialisty pod vedením MUDr. Martina Trhlíka, zástupce primáře.

Provádíme:

  • genetický screening v I. trimestru těhotenství,
  • podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření v II. trimestru těhotenství,
  • speciální ultrazvukové vyšetření srdce plodu,
  • konziliární ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče, u vícečetných a rizikových těhotenství a u růstového zpomalení plodu,
  • vyhotovení fotografii plodu a videoelektronických záznamů, ultrazvukových vyšetření na přání pacientky.